עבודה עם קבוצות

עבודה עם קבוצות

קבוצת נפרדות של סטודנטים בקורס אחד.
 • בקורס בו יש כמה מרצים, כל מרצה יכול ליצור קבוצה שתכלול רק את הסטודנטים אותם הוא מלמד וכך הוא יוכל לעדכן ולהתעדכן רק לגביהם ולא לכלל הסטודנטים בקורס.
 • המרצים יכולים לנהל הקבוצות ולהעביר סטודנטים ביניהן לפי הצורך.
 • מרצה יכול לקבוע פעילויות ומשאבים עבור קבוצה מסוימת של סטודנטים שלא תכלול סטודנטים אחרים ולא תהיה זמינה עבורם.
 • במטלות קבוצתיות בהן כמה סטודנטים מגישים עבודה ביחד ומקבלים עליה ציון משותף, המרצה, לאחר בדיקת המטלה, יכול לתת ציון רק לאחד מחברי הקבוצה, והציון יתעדכן בהתאם לשאר חברי הקבוצה.
 • סטודנטים יכולים להיות בקבוצות מרובות בו זמנית.
  • מרצים יכולים להגדיר חברויות שונות בקבוצה עבור משימות/פעילויות שונות.
  • ניתן להקצות קבוצות של סטודנטים לפעילויות שונות.
 • מרצה המלמד את אותו קורס במסגרות שונות (למשל: סטודנטים לתואר ראשון ביום אחד, וצוערים מהצבא ביום אחר) יכול באותו קורס ליצור קבוצות נפרדות לכל אחת מהמסגרות.
 • אפשר להגדיר קבוצה של סטודנט 1 ולהגביל הקצאה/פעילות לסטודנט בודד זה בלבד.
כל הפעילויות תומכות בקבוצות למעט אגרון המונחים.
 • אין קבוצות – אין קבוצות סטודנטים, כל הסטודנטים הם חלק מהקורס.
 • קבוצות נפרדות – כל קבוצה יכולה לראות רק את עצמה. אחרות הן בלתי נראות לה.
 • קבוצות גלויות – כל קבוצה פועלת בתוך עצמה אך יכולה גם לראות קבוצות אחרות (לא להשתתף בהן. עבודתן של הקבוצות האחרות מוגדרת לקריאה בלבד).

מדריך להפעלת מצב קבוצות בקורס

Print Friendly, PDF & Email