טכני

מערכת לניהול ממוחשב של קורסים ומטלות אקדמיות.

סיוע למרצים לבנות, להפעיל ולדרג מגוון גדול של כלי הערכה מקוונים.

פלטפורמה לשיחות וידאו בין משתתפים מרובים.

כלים אינטראקטיביים ללמידה מקוונת.

technology_300x300

טכני

מערכת לניהול ממוחשב של קורסים ומטלות אקדמיות.

סיוע למרצים לבנות, להפעיל ולדרג מגוון גדול של כלי הערכה מקוונים.

פלטפורמה לשיחות וידאו בין משתתפים מרובים.

כלים אינטראקטיביים ללמידה מקוונת.

Print Friendly, PDF & Email