רכיב אינטראקטיבי - H5P

רכיב אינטראקטיבי - H5P

 • למידה פעילה המעודדת את הסטודנטים ליישם תוכן.
 • הסטודנטים יטמיעו את חומר הלימוד באופן פעיל.
 • מעודד טיפוח מעורבות הסטודנטים בתהליך הלמידה
 • מאפשר לקיים אינטראקציות עם החומר הנלמד.
 • מאשר למידה באמצעות פעילות (בניגוד ללמידה פסיבית של הקשבה להרצאה).
 • הערכה מעצבת או הערכת ביניים (Formative Assessment) -הערכת הלומדים במהלך השיעור באמצעות:
  • סרטון משולב עם בוחן
  • פעולות הדורשות גרירה של מושגים למקום המתאים ועוד.
 • אינטראקציה עם התוכן
  • ספר, חוברת או לומדה המשלבים תוכן טקסטואלי עם הפעלות
 • הגשת מטלות מדיה, למשל:
  • מקליט קול
 • כל רכיב H5P מייצר דוח עם רשומות המשתמשים, ציונים של כל ניסיונות המענה, התשובות שהוגשו, זמן ההתחלה והסיום של כל ניסיון מענה.
Print Friendly, PDF & Email