סרט אינטראקטיבי (Interactive Video)

סרט אינטראקטיבי (Interactive Video)

  • כלי המאפשר אינטראקציה עם הסטודנטים תוך כדי צפייה בסרטון.

    ** לא ניתן להוריד את הסרטון דרך רכיב זה **

  • הסטודנט שולט באופן ובזמן הלמידה שלו.
  • הסטודנט יכול לעצור ולראות את הסרט כמה פעמים עד שהוא מבין את החומר.
  • המרצה מציג את חומר הלימוד לפני השיעור, לכן ניתן לנצל את זמן השיעור כדי לענות על שאלות הבהרה של התוכן ויישום המידע.
  • האינטראקציה עוזרת לוודא שסטודנטים אכן צפו בסרטון.
  • הוסיפו בחינות – (הפעילות של הסטודנט מחושבת כחלק מהציון)

** אין להעלות ווידאו ישירות ל-Moodle. יש לשלוח את הסרטון ליחידה להוראה מתוקשבת דרך הטופס: Request to Upload Video to Moodle – בקשה להעלות סרטון למודל.

Print Friendly, PDF & Email