שיבוץ (iframe Embedder)

שיבוץ (iframe Embedder)

שיבוץ בקורס מקישור כל תוכן שנמצא באינטרנט. הכלי הזה מאפשר שימוש בתוכנות ומשאבים שיש באינטרנט בתוך הקורס. 

 

 

  • משאבים מהספרייה

Print Friendly, PDF & Email