מטלה

מטלה

מטלה (Assignment) מאפשרת לסטודנט להגיש משימה ל- Moodle.

• המרצים יכולים להגדיר את המטלה כרצונם.
• בזמן הצפייה בהגשות הסטודנטים, המרצים יכולים להזין משובים, הערות או קבצים מסוגים שונים כמשוב.
• ניתן להעריך מטלות על-ידי הערכה מספרית או בשיטה מתקדמת של משובים כגון מחוונים (rubrics).
• הציון הסופי נשמר בגיליון הציונים של הקורס.
• אחרי שהסטודנטים מגישים את המטלות, המרצה יכול לבדקן ולהעריכן. הציונים נכנסים ישר לגליון הציונים ב – Moodle.
• הסטודנטים מקבלים חיווי במייל לגבי סטטוס המטלה (הוגשה, נבדקה וכולי).
• הסטודנטים יכולים להזין מגוון סוגי תוכן ישירות בעורך המובנה במערכת או לצרף קובץ דיגיטלי במגוון פורמטים כמו קבצי עיבוד תמלילים, גיליונות אלקטרוניים, תמונות, קבצי שמע או וידאו.

 1. יש להכניס למטלה וללחוץ על “הצגת / מתן ציונים להגשות”:

 2. בתפריט שמופיע למעלה, יש לבחור “הורדת גיליון-הציונים האלקטרוני”:

 3. תשמרו את הקובץ למחשב שלך.
 4. תכניסו את הציון של המטלה (בעמודה “ציונים”) שהסטודנט קיבלו.

 1. תשמרו את הקובץ כCSV עם אותו שם:

   

 2. תפתחו את קובץ בפינקס (Notepad) ותשמרו אותו שוב עם הקידוד UTF-8:|

 3. תחזרו למודל. בתפריט, תבחרו “העלאת ציונים מגיליון אלקטרוני”:

 1. תעלו את גיליון-הציונים ותלחצו על “העלאת ציונים מגיליון אלקטרוני :

   

רכיב דרוג מקוריות המסמכים מאפשר לגלות באופן אוטומטי העתקות בהגשת מטלות.
הרכיב משווה את מטלת ההגשה אל מקורות מידע שונים ולעבודות של סטודנטים אחרים. בתום ההשוואה, הרכיב מדרג את אחוז המקוריות של המטלה.
*הרכיב אינו עובד עם תמונות ועם עבודות הנדסיות שונות.

הפעלת הרכיב מוגדרת באופן אוטומטי, ובעת ההגשה הסטודנט מתחייב כי ההגשה אינה מועתקת.

בבדיקת המטלות, יש לוודא בעמודת קבצי הגשה, כי הקובץ מהימן ולא הועתק. אחוזי המקוריות יופיעו בעמודה וכן בקובץ PDF מצורף.

בקובץ ההגשה עצמו, ניתן לראות אילו חלקים מועתקים ומאיפה. החלקים הלא מקוריים מודגשים ומלווים בקישור.

כדאי לדעת!

**ככל שהעבודה מוגשת מאוחר יותר על ידי הסטודנט- כך בדיקת המקוריות מהימנה יותר, שכן המגישים האחרונים מושווים במאגר גדול יותר של עבודות.

***דוח מקוריות יכול להעלות חשד בנוגע להעתקה בין שני סטודנטים באותו קורס, אך לא ניתן לקבוע לפיו מי העתיק ממי. תמיד העבודה הראשונה שהוגשה תופיע כמקור של העבודה השנייה.

Print Friendly, PDF & Email