הנחיות לביצוע מתן פקטור במערכת ה - Moodle

במערכת ה- Moodle ניתן לשנות באופן גורף את ציוני הסטודנטים על מנת להתאימם לעקומת הציונים בקורס.

  • לאזן את הציונים במבחן על ידי שימוש בפקטור.
  • לפעמים מגלים רק לאחר המבחן כי שאלה מסוימת לא הייתה טובה וסטודנטים רבים טעו במענה. ייתכן כי במקרה כזה תעדיפו להתאים את כל הציונים כדי להסביר את זה.
  • לשם כל השתמשו בתכונת ההיסט.
ראשית באתר הקורס לחצו על כפתור "ציונים" המופיע בצדו הימני של אתר הקורס. בדף שיפתח לחצו על כפתור "חישוב ציונים" המופיע בצד הימני של העמוד. כעת בשורה של המבחן לחצו על כפתור ה"עריכה" ואז על הגדרות: במסך שנפתח תחת הכותרת "פריט ציון", רשמו ב"הסט" את מספר הנקודות שתרצו לתת לכל הסטודנטים כפקטור לציון המבחן. (למשל: לפי הדוגמא 5 נקודות נוספות לכולם) לבסוף לחצו על כפתור שמירת שינויים המופע בתחתית העמוד. שימו לב! עדכון הציון יופיע בגיליון הציונים ולא בציון ניסיונות המענה.

הנחיות לביצוע מתן פקטור במערכת ה - Moodle

Print Friendly, PDF & Email