העברת ציונים למינ"ה

  • הזנת ציוני בחינות שנערכו במערכת Moodle בקורס עם בחינה רשמית.
  • ציוני מבחן מסכם או מטלה מסכמת, אינם עוברים באופן אוטומטי למערכת מינ”ה, לשם כך על המרצה לבצע את מעבר הציונים באופן יזום, על פי ההנחיות הבאות.

העברת ציונים למינ"ה

Print Friendly, PDF & Email