הערכת עמיתים

הערכת עמיתים

  • הערכת עמיתים מאפשרת סטודנטים להגיש עבודה ולהקצות עבודה של סטודנטים אחרים לסקירה והערכה בהתבסס על סט קריטריונים שסופקו על ידי המרצה.

  • הערכה מעצבת והערכה מסכמת – הערכת עמיתים יכולה לשמש כפעילות ביניים או כפעילות מסכמת
  • שיפור מיומנויות חשיבה מטא-קוגניטיביות – ראיית הטעויות ומניעתן בעתיד
  • התרומה למוערך – דיון מקדים בקריטריונים מחזק את התפיסה לגבי "מהו תוצר איכותי"
  • התרומה למעריך – המטלה בבסיסה רפלקסיבית ומקדמת למידה באמצעות הוראה
  • אסטרטגיית למידה החוסכת זמן למורה ומשפרת את הבנת החומר על ידי התלמידים
  • חיזוק מיומנויות הערכה
  • רכישת מיומנויות רפלקסיביות
  • השתמשו בהערכת עמיתים על מנת לחסוך בזמן ולשפר את הבנת החומר בקרב הסטודנטים 
Print Friendly, PDF & Email