שאלת רב ברירה מחושבת

שאלת רב ברירה מחושבת

שאלות מסוג "רב־ברירה מחושבת"  (Calculated Multi Choice) היא למעשה שאלת רב ברירה, כאשר איברי הבחירה יכולים לכלול תשובות מנוסחאות הכוללות משתנים בסוגריים מסולסלים {} המוחלפים בערכים פרטניים כאשר מבוצע הבוחן.

Print Friendly, PDF & Email