שאלון מותנה

שאלון מותנה

שאלון – מותנה מאפשר למרצה ליצור סקר/שאלון – מותנה מותאם אישית, על מנת לאסוף משוב מהסטודנטים. השאלון יכול לכלול מגוון סוגי שאלות: שאלות בחירה מרובה, כן/לא או הזנת טקסט.

מאפשר למרצה ליצור סקרים, שאלונים או טפסים למילוי, הקשורים לקורס שאותו הוא מלמד.

רעיונות לפעילות

  • ניתן ליצור סקר הערכת הקורס. בעזרתו של סקר זה, ניתן יהיה לשפר את מערך הקורס בסמסטרים הבאים.
  • ניתן ליצור שאלון מקדים לשיעור, על מנת ליצור עניין וציפייה אצל הסטודנטים, לקראת השיעור הקרוב.
Print Friendly, PDF & Email