הוספת שאלת מיקום נקודת-ציון על תמונה לבוחן

הוספת שאלת מיקום נקודת-ציון על תמונה מאפשרת למרצים להעלות תמונה ל-Moodle  והסטודנט יכול להצביע על אזורים בתמונה.

  • שאלות כאלו בודקות הבנה חזותית.
  • שאלות כאלו יכולות להדגים את הבנת החומר באמצעים חזותיים.

הוספת שאלת מיקום נקודת-ציון על תמונה לבוחן

Print Friendly, PDF & Email