הנחיות לפתיחת מחברות – מבחן מקוון

הנחיות לפתיחת מחברות – מבחן מקוון

לאחר קבלת ציון המבחן, רשאי הסטודנט לבקש מהמרצה לפתוח את מחברות המבחן אם לדעתו לא קיבל את הציון הראוי. המרצה יכול לאפשר לסטודנט גישה למחברות המבחן בכדי שיעבור עליהן שוב ויראה אם יש בסיס לטענותיו.

  גישה למבחן רק מהאוניברסיטה – הזמינו חדר מקשבים

Print Friendly, PDF & Email