Socrative

Socrative

Socrative היא פלטפורמה לשליחת סקרים קצרים ופשוטים, באפשרותם ניתן להעריך באופן מידי ובזמן אמת את יעילות הלמידה ובמקביל להכניס מעט הנאה וכיף לשיעור.

הכירו את Socrative בקישור הבא: https://youtu.be/AII3a9dTIy4

למידע נוסף: Socrative.com

 • אמצעי למעקב והערכת הטמעת החומר בקרב הלומדים
 • המרצים מקבלים דוח מפורט עם תגובות הסטודנטים
 • סקרים קצרים להערכת הלמידה.
 • שאלוני ידע.
 • משחקים (ניתן לשלב את האפליקציה).
 • כלי לבדיקת נוכחות הלומדים במהלך למידה מרחוק.
 • ניתן להציג שאלה אחד כסקר קצר.
 • ניתן להציג סדרת שאלות שנועדו לבדוק את ההבנה של הסטודנטים.
 • ניתן להציג כמשחק/תחרות .
 1. ראשית עליכם להירשם כמרצים באתר www.socrative.com 

 2. קיבלתם מספר חדר
 3. ליצור בוחן כנסו ל Quizzes 

 4. לחצו על Add Quiz / Create New 
 5. בחרו סוג שאלה (אפשר להוסיף תמונה לשאלה)

  רב ברירה – 

  אמת/שקר (נכון / לא-נכון) – 

  תשובה קצרה –

 6. לחצו על Add a Question, על מנת להוסיף שאלות נוספות.
 7. שמור.

 8. כעת, הכינו את הבחנים/סקרים שברצונכם להעביר במהלך הלמידה.
  1. הפעילו בוחן/סקר/משחק 
  • המשחקים ב- Socrative בנוי על השאלות של הבוחנים 
 1. במהלך השיעור ב- Zoom בקשו מהסטודנטים להיכנס Socrative Student Login   
  https://b.socrative.com/login/student


 2. הסטודנטים גם יכולים להוריד את האפליקציה Socrative Student  כדאי לבקש לפני השיעור

   

 3. בקשו מהסטודנטים לרשום את מספר החדר שלכם (ראה לשונית- כיצד ליצור בוחן/סקר ב- Socrative – סעיף מספר 2) 

בסוף הפעולה תוכלו לקבל דוח על ביצועי הלומדים 

 1. לחצו על Results 

   

 2. בחרו את המידה שרוצים 

   

 3. אפשר גם להוריד ולשתף 
Print Friendly, PDF & Email