Perusall

Perusall

Perusall היא פלטפורמה המאפשרת עבודה משותפת על מסמך בודד או קבוצת מסמכים. הסטודנטים קוראים את אותו הממסמך ודנים יחד על התוכן.
  • למידה שיתופית
  • כלי מועיל ליצירת אינטראקציות בין הלומדים
  • השתמשו כאמצעי לעודד את הסטודנטים לקרוא את תוכן הקורס.
  • הפלטפורמה תומכת בכל מני סוגים של מדיה (מאמרים, ספרים דיגיטליים, סרטונים, פודקסטים ועוד…).
  • ניתן להעריך את ההשתתפות והמאמץ של הסטודנטים ולעביר את הציון לגליון הציונים ב-Moodle.
  • ניתן להשתמש בתוכן משותף כדי למקד את ההרצאות.
Print Friendly, PDF & Email