הוספת שאלות תשובה קצרה לבוחן

הוספת שאלות תשובה קצרה לבוחן

שאלה מסוג "תשובה קצרה" היא שאלה שבה הסטודנטים מקלידים מילה או מושג כתשובה שהוגדרה מראש ע"י המרצה כתשובה הנכונה (ניתן להגדיר מספר מילים/ וריאציות שיחשבו כתשובה נכונה). חשוב לציין שהניקוד מוענק על ידי מערכת מודל ולא על ידי בודק. לכן התשובות צריכות להיות מדויקות לתשובות שהגדיר המרצה מראש כנכונות.

בדיקה אוטומטית באמצעות השוואה לתבניות שונות של התשובה.

Print Friendly, PDF & Email