פתיחת אתר הקורס לצפייה

החל מסמסטר א' תשפ"ג, כל אתרי הקורסים של סמסטרים א' ו-ב' יפתחו מראש כדי לאפשר לסגל ההוראה להכינם לשנת הלימודים. הסטודנטים יירשמו לאתרי הקורסים באופן אוטומטי, אולם הם לא יוכלו לראותם עד שהמרצים יהפכו את הקורסים למצב זמין לסטודנטים .

פתיחת אתר הקורס לצפייה

Print Friendly, PDF & Email