הוספת שאלות התאמה לבוחן

שאלת התאמה היא שאלה בה ניתן להתאים בין מושגים מתאימים מתוך בחירה ברשימה נפתחת:

  • בדיקה אוטומטית
  • ניתן לערבב את השאלות

הוספת שאלות התאמה לבוחן

Print Friendly, PDF & Email