נוכחות תלמידים

נוכחות סטודנטים

נוכחות תלמידים ב – Moodle מאפשר למרצה לבצע רשימת נוכחות של סטודנטים בשיעור.
• המרצה יכול לרשום את הסטודנט
• הסטודנטים יכולים לרשום את עצמם כנוכחים בקורס

  • רכיב הנוכחות מאפשר לנהל ביתר קלות את נוכחות התלמידים בכיתה
  • הרכיב מאפשר לתלמידים עצמם לסמן את הנוכחות ובכך לחסוך זמן למרצה בהקראת שמות
  •  
  • במפגש Zoom (רק אלו שמשתתפים במפגש ידעו את הקוד הסודי לנוכחות)
    • בצ'ט שלחו לסטודנטים קוד ש Moodle מגדיר לשיעור הספציפי
    • תראו לסטודנטים בשיתוף מסך (Share screen) QR קוד
Print Friendly, PDF & Email