שאלת חישוב פשוטה

שאלת חישוב פשוטה

גרסה פשוטה של "שאלת חישוב", הדומות לשאלות מספריות אולם עם ערכים מספריים הנבחרים אקראית מקבוצת ערכים (המחוללת מראש על פי מאפיינים מוגדרים) בעת ביצוע הבוחן. מתאימה בעיקר לתחומי המדעים והמתמטיקה.

Print Friendly, PDF & Email