הוספת שאלת חישוב לבוחן

הוספת שאלת חישוב לבוחן

מתאימה בעיקר לתחומי המדעים והמתמטיקה. שאלת חישוב, מבוססת על שאלה מספרית, אך מרחיבה את יכולות השאלה בעזרת הגדרת “משתנים” אשר יוחלפו אוטומטית בערכים מתוך מקבצי ערכים שהוגדרו מראש. ניתן להזין נוסחאות המייצגות את פתרון השאלה

Print Friendly, PDF & Email