הוספת שאלת גרירה ומיקום מילים במשבצות

שאלה מסוג "גרירה ומיקום מילים במשבצות"  מאפשרת לשבץ מילה חסרה או מספר מילים חסרות לתוך משפט או מספר משפטים, על ידי גרירת המילה המתאימה מתוך בנק המילים קיים.

 

  • זיהוי עריכה לשונית נכונה. בדיקת ידע מסוים בנושא כלשהו.
  • שאלות אלו בודקות הבנה חזותית.
  • שאלות אלו יכולות להדגים הבנת חומר על-ידי הסטודנטים ברמה יותר גבוהה.
  • התשובות נבדקות באופן אוטומטי.

הוספת שאלת גרירה ומיקום מילים במשבצות

Print Friendly, PDF & Email