הדפסת ניסיון מענה

הדפסת ניסיון מענה

הרכיב הזה מאפשר למרצים להפיק עותק מודפס של בוחן מקוון.  העותק הזה יכול להיות:

 • בוחן ריק שסטודנט יכול למלא ידני ולהגיש למרצה.
 • סקירה של ניסיון מענה שהסתיים, כולל המשוב אם הוא קיים.
 • תדפיס כללי של הבוחן עם תשובות הנכונות.

מאפשר למרצים לשמור עותקים מודפסים של ניסיונות מענה של בוחן.

 

הדפסה עותק של ניסיון המענה של סטודנט

 1. היכנסו לבוחן ממנו תרצו להדפיס את ניסיונות המענה של הסטודנטים. 
 2. לחצו על הגלגל שיניים בצד שמאל.

 3. בחרו "Export Attempts"

 4. במסך שנפתח, רואים טבלה עם כל הסטודנטים, כולל אלו שלא עשו את הבוחן.  כדי להפיק עותק מודפס של בוחן ספציפי, מצאו את הסטודנט המבוקש, ולחצו על "Review Sheet":
 5. המסך שנפתח הוא הניסיון מענה של הסטודנט. משם, תבחרו להדפיס אותו למדפסת או לPDF.

הדפסה עותק של ניסיון מענה של סטודנט

 1. היכנסו לבוחן שממנו תרצו להדפיס את ניסיונות המענה של הסטודנטים. 
 2. לחצו על הגלגל שיניים בצד שמאל.

 3. בחרו "Export Attempts"

 4. במסך שנפתח, רואים טבלה עם כל הסטודנטים, כולל אלו שלא עשו את הבוחן. 
  כדי להפיק בוחן ריק שסטודנט יכול למלא ידני, מצאו סטודנט שלא עשה את הבוחן ולחצו על "Create Attempt"

 5. לחצו על הכפתור המסומן
 6. עכשיו יופיע עוד אופציות בטבלה בשורה של הסטודנט שבחרת.
  כדי להפיק בוחן ריק, לחצו על "Attempt sheet".

  כדי להפיק רשימה של כל השאלות והתשובות, לחצו על "Right answer sheet".

 7. אחרי שסיימתם, סמנו את הסטודנט הזה ולחצו על כפתור "מחיקת ניסיונות המענה שנבחרו" כדי שהבוחן המקוון הריק שלו יעלם (אחרת יהיה לו ציון של 0)

היזהרו לא למחוק בוחן שלא התכוונתם!

Print Friendly, PDF & Email