פריט ציון ידני

פריט ציון ידני

פריט ציון ידני הוא אופציה למתן ציון על מבחנים מעשיים, משימות שטח ,מבחנים ידניים שאינם נעשים במערכת המודל, אך הם חלק משכלול הציון הסופי , ומוזנים ידנית ע"י המרצה/עוזר הוראה.

nאפשר למרצים לשכלל ,מבחן/מטלה/משימה שאינם נעשים במודל, בציון הסופי במודל.

 1. שם הפריט.
 2. יצוא למינה: כאשר אופציה זו מסומנת ,רכיב הציון יסונכרן למערכת המינה אך ורק ע"י תהליך סינכרון לילי אוטומטי , ולא ע"י אופצית יצוא למינה מהמודל.
 3. מידע אודות הפריט: מקום עבור הכנסת מידע אודות הפריט, הטקסט המוכנס לא יופיע במקום אחר.
 4.  קוד זיהוי יחודי: נא להשאיר ריק .
 5. סוג הציון: הצגת הציון באופנים שונים.
 6. קיימים 4 סוגי ניקוד (ציונים) במערכת:
  • ריק – לא ניתן לתת ציון
  • ערך מספרי – בטווח ניקוד מיזערי…מירבי.
   הצגת ציון מספרי / אות / אחוז וכו', תלוי בהגדרות שמתחתיו :
   הניקוד המשוכלל, הניקוד המזערי, ציון "עובר", סוג תצוגת הציון ומספר ספרות השבר העשרוני (מספר הספרות אחרי הנקודה     להצגה עבור כל ממוצע, להגדרה זו אין כל השפעה על חישובי הציון, אשר מתבצעים עם דיוק של 5 ספרות אחרי הנקודה).
  • מדרגת־הערכה – לפי סולם ערכים (נמוך עד גובוה).
   הצגת ציון כנתון כגון : עובר / לא עובר , הגיש / לא הגיש וכו', אשר נתון לבחירה בהגדרה הבאה באותו שם שמתחתיו.
  • טקסט – משוב בלבד.
 7. מוסתר – אם מסומן, הציונים יוסתרו בפני התלמידים.
  הסתרה יכולה להתבצע עד לתאריך שיכול להיות מוגדר לפי תאריך ושעה.
 8. נעול – אם מסומן, ציונים לא יתעדכנו בצורה אוטומטית במינה .
  נעילה יכולה להתבצע עד לתאריך שיכול להיות מוגדר לפי תאריך ושעה.
 9. קטגורית אב – אם הרכיב שייך לקטגוריה של רכיבים ורוצים לכלול את הרכיב הנוכחי כנקודות בונוס נוספות.

בדף "הגדרות חישוב ציונים" (שני השלבים הראשונים של מדריך זה)

בשורת הרכיב שרוצים לערוך

 1. לחצו על עריכה
 2. הגדרות

Print Friendly, PDF & Email