ויקי - Wiki

ויקי - Wiki

ויקי יצירת מאגר ידע משותף. פעילות זו יכולה להיות שיתופית (כל המשתתפים יוכלו לערוך את הדף) או פרטית (רק משתמש אחד מסוים יוכל לערוך את הדף).

לאפשר לסטודנטים לכתוב ולערוך חומרים לימודיים באמצעות האינטרנט.  

 רעיונות לפעילות

  • הכנת מחברת סיכומי הרצאות קבוצתיות או מחקרים.
  • חיבור ספר מקוון על ידי שיתוף פעולה בין הסטודנטים, בנושא שיוגדר על ידי המרצה.
  • כתיבת מאמר או חומר לימודי אחר משותף. כל משתתף ירשום שורה או פיסקה.
  • הסטודנטים יכולים לרשום הערות לעצמם על חומרי הלימוד (ויקי אישי).
Print Friendly, PDF & Email