קשר עם הסטודנט במהלך הבחינה

קשר עם הסטודנט במהלך הבחינה

במהלך המבחן הסטודנטים יכולים לשלוח מסר למרצה והמרצה יענה להם.

(במהלך המבחן אין לסטודנטים אפשרות לשלוח מסרים ביניהם דרך Moodle).

על מנת לקבל את המסרים מהסטודנטים בזמן אמת, המרצה חייב להיות בתוך המוניטור!

על מנת לקבל את המסרים מהסטודנטים בזמן אמת, המרצה חייב להיות בתוך המוניטור!

  1. הכנסו לאתר הקורס
  2. כנסו למוניטור למרצים

  3. בחרו מבחן ולחצו על החץ המעוגל

  4. בחרו או "הודעה לכל הנבחנים" או סטודנט

  5. כתבו את המסר ולחצו על "שלח"

על מנת לקבל את המסרים מהסטודנטים בזמן אמת, המרצה חייב להיות בתוך המוניטור!

  1. הכנסו לאתר הקורס
  2. כנסו למוניטור למרצים

  3. בחרו מבחן לחצו על החץ מורגל

  4. קבלו הודעה במבחן לחצו על "OK" או ה "בועית"

  5. הגיבו ו"שלח"
Print Friendly, PDF & Email