קובץ

קובץ

העלאת חומרים למודל מאפשרת שיתוף קבצים בקורס (לסטודנט צריכה להיות תוכנה המיועדת לפתיחת הקובץ). הרכיב מאפשר גישה לתוכן רב.

להעלאות קובץ מעל 50 MB ראו איסוף ואחסון קבצים גדולים ב – Dropbox

Print Friendly, PDF & Email