עבודה עם קבוצות

עבודה עם קבוצות

פיתוח ועידוד למידה קבוצתית
 • למידה קבוצתית יוצרת שיח בין דעות שונות
 • יכולה להביא לתובנות חדשות בקרב הלומדים
 • יוצרת קשרים חברתיים
 • משתפת ידע ותורמת להפצתו
 • יצירת חברה מכילה וסובלנית יותר לאחר
קבוצת נפרדות של סטודנטים בקורס אחד.
 • בקורס בו יש כמה מרצים, כל מרצה יכול ליצור קבוצה שתכלול רק את הסטודנטים אותם הוא מלמד וכך הוא יוכל לעדכן ולהתעדכן רק לגביהם ולא לכלל הסטודנטים בקורס.
 • המרצים יכולים לנהל הקבוצות ולהעביר סטודנטים ביניהן לפי הצורך.
 • מרצה יכול לקבוע פעילויות ומשאבים עבור קבוצה מסוימת של סטודנטים שלא תכלול סטודנטים אחרים ולא תהיה זמינה עבורם.
 • במטלות קבוצתיות בהן כמה סטודנטים מגישים עבודה ביחד ומקבלים עליה ציון משותף, המרצה, לאחר בדיקת המטלה, יכול לתת ציון רק לאחד מחברי הקבוצה, והציון יתעדכן בהתאם לשאר חברי הקבוצה.
 • סטודנטים יכולים להיות בקבוצות מרובות בו זמנית.
  • מרצים יכולים להגדיר חברויות שונות בקבוצה עבור משימות/פעילויות שונות.
  • ניתן להקצות קבוצות של סטודנטים לפעילויות שונות.
 • מרצה המלמד את אותו קורס במסגרות שונות (למשל: סטודנטים לתואר ראשון ביום אחד, וצוערים מהצבא ביום אחר) יכול באותו קורס ליצור קבוצות נפרדות לכל אחת מהמסגרות.
 • אפשר להגדיר קבוצה של סטודנט 1 ולהגביל הקצאה/פעילות לסטודנט בודד זה בלבד.
כל הפעילויות תומכות בקבוצות למעט אגרון המונחים.
 • אין קבוצות – אין קבוצות סטודנטים, כל הסטודנטים הם חלק מהקורס.
 • קבוצות נפרדות – כל קבוצה יכולה לראות רק את עצמה. אחרות הן בלתי נראות לה.
 • קבוצות גלויות – כל קבוצה פועלת בתוך עצמה אך יכולה גם לראות קבוצות אחרות (לא להשתתף בהן. עבודתן של הקבוצות האחרות מוגדרת לקריאה בלבד).

כדי ליצור קבוצה באופן ידני:

 1. הכנסו לאתר הקורס
 2. לחצו על "משתתפים"

 3. לחצו על "הגלגל שיניים"
 4. בחר "קבוצות"

 5. לחצו על "יצירת קבוצה"

   

 6. הגדרו שם ותיאור קבוצה.
 7. מפתח הרשמה – אם תרצו שהסטודנטים ירשמו את עצמם לקבוצה, כתבו את המפתח כאן ותנו את המפתח לסטודנטים.
 8. מסרים בקבוצות – מאפשרת לחברי הקבוצה לשלוח הודעות לחברי קבוצה אחרים בתוך Moodle.
 9. תמונה – ניתן להעלות תמונה קבוצתית לזיהוי קל.
 10. שמירת שינויים
 1. הכנסו לאתר הקורס
 2. לחצו על "משתתפים"

 3. לחצו על "הגלגל שיניים"
 4. בחר "קבוצות"

 5. לחצו על "יצירת קבוצות אוטומטית".

 6. הגדירו ערכת מתן שמות (השתמש ב- "#" עבור מספרים וב- "@" עבור אותיות).
 7. יצירה אוטומטית המבוססת על "כמות קבוצות" או "חברים בכל קבוצה".
 8. הגדירו את מספר ה"קבוצות" או "חברי הקבוצה".
 9. מסרים בקבוצות – מאפשרת לחברי הקבוצה לשלוח הודעות לחברי קבוצה אחרים בתוך Moodle.
 10. בחרו הקצאת חברי קבוצה.
  • מנע קבוצה קטנה אחרונה – אם קבוצות נוצרות על-ידי הקצאת מספר מסוים של חברים, בחר בתיבה זו כדי למנוע יצירת קבוצה עם מספר קטן (הסטודנטים יוקצו לקבוצות שונות).
 11. שמירה

 1. הכנסו לאתר הקורס
 2. לחצו על "משתתפים"

 3. לחצו על "הגלגל שיניים"
 4. בחר "קבוצות"

 5. בחרו את הקבוצה.
 6. לחצו על "הוספת/הסרת משתתפים בקבוצה."

 7. בחרו את שם הסטודנט (אפשרי יותר מאחד בכל פעם).
 8. לחצו על "הוספת/הסרת משתתפים".

קבוצה המורכבת מכמה קבוצות. כדי ליצור אוספי קבוצות:
 1. הכנסו לאתר הקורס
 2. לחצו על "משתתפים"
 3. לחצו על "הגלגל שיניים"
 4. בחר "קבוצות"ליצור אוספי קבוצות באופן ידני או באופן אוטומטי

כדי ליצור אוספי קבוצות באופן ידני:

בכרטיסיה "אוספי קבוצות"
 1. לחצו על "יצירת אוסף-קבוצות"
 2. הגדירו שם ותיאור קבוצה.
 3. שמירת שינויים

כדי ליצור אוספי קבוצות באופן אוטומטי:

 1. לחצו על "יצירת קבוצות אוטומטית".
 2. הגדירו ערכת מתן שמות (השתמש ב- "#" עבור מספרים וב- "@" עבור אותיות).
 3. יצירה אוטומטית המבוססת על "כמות קבוצות" או "חברים בכל קבוצה".
 4. הגדירו את מספר ה"קבוצות" או "חברי הקבוצה".
 5. מסרים בקבוצות – מאפשרת לחברי הקבוצה לשלוח הודעות לחברי קבוצה אחרים בתוך Moodle.
 6. בחרו הקצאת חברי קבוצה.
  • מנע קבוצה קטנה אחרונה – אם קבוצות נוצרות על-ידי הקצאת מספר מסוים של חברים, בחר בתיבה זו כדי למנוע יצירת קבוצה עם מספר קטן (הסטודנטים יוקצו לקבוצות שונות).
 7. בחרו באפשרות "אוסף קבוצות חדש".
 8. הגדירו שם אוסף הקבוצות
 9. שמירה
 1. ודאו שהגדרות הקורס מוגדרות להצגת קבוצות.
  1. הכנסו לאתר הקורס.
  2. לחצו על "גלגל השיניים" ובחרו "הגדרות"
  3. בחרו את "מצב קבוצה" (ניתן לשנות את המצב ברכיבים).
  4. שמירת השינויים והצגתם
 2. לחצו על "ציונים."

 3. בחרו את הקבוצה להצגה.

 1. הכנסו לאתר הקורס.
 2. לחצו על "עריכה".

 3. בחרו את יחידת ההוראה אליה תרצו להכניס את המשאב.
 4. . בחרו ב "הוספת פעילות או משאב."

   

בהגדרות הפעילות או המשאב, בסעיף "הגבל גישה":

 1. לחצו על "הוספת הגבלה"

 2. בחרו "קבוצה"

 3. בחרו את הקריטריונים

 4. לחצו על שמירה

 1. ודאו שהגדרות הקורס מוגדרות להצגת קבוצות.
  1. הכנסו לאתר הקורס.
  2. לחצו על "גלגל השיניים" ובחרו "הגדרות"
  3. בחרו את "מצב קבוצה" (ניתן לשנות את המצב ברכיבים).
  4. שמירת השינויים והצגתם
 2. לחצו על "משתתפים."
 3. סינון לפי "קבוצות"
 4. בחרו את שם הקבוצה
 5. לחצו על ביצוע סינון
 6. בחרו את כל המשתתפים.
 7. בחרו "שליחת מסר "
Print Friendly, PDF & Email