יצירת קישור לשיעור Zoom מקוון

יצירת קישור לשיעור Zoom מקוון

יש לגלוש לכתובת mw12.haifa.ac.il
ללחוץ על 'התחברות' בפינה העליונה.
לחיצה על כפתור 'התחבר באמצעות SAML2'.
יש להזין את מספר תעודת הזהות וסיסמת ה-SSO האוניברסיטאית.

מדריך ליצירת שיעור זום למרצה

שימו לב – בקורסים בהם משתתפים כמה מרצים, יש ליצור קישור זום נפרד לכל מרצה!

Print Friendly, PDF & Email