הוספת שאלת גרירה ושחרור לתוך תמונה לבוחן

שאלת "גרירה ושחרור לתוך תמונה" היא שאלה שמאפשרת להתאים מושגים לתוך תרשים, תמונה, או מפה על ידי גרירה לאזור המתאים:

  • שאלות אלו בודקות הבנה חזותית.
  • שאלות אלו יכולות להדגים הבנת חומר על-ידי הסטודנטים ברמה יותר גבוהה.

התשובות נבדקות באופן אוטומטי.

הוספת שאלת גרירה ושחרור לתוך תמונה לבוחן

Print Friendly, PDF & Email