הוספת שאלות רב-ברירה לבוחן

שאלת רב היא למעשה שאלה אמריקאית בה ניתן להגדיר תשובה אחת נכונה או כמה:

בדיקת הבנת התוכן של הסטודנטים.

  • בדיקה אוטומטית
  • ערבוב של השאלות

הוספת שאלות רב-ברירה לבוחן

Print Friendly, PDF & Email