הוספת שאלות נכון / לא נכון לבוחן

שאלת נכון\לא נכון היא שאלה אמריקאית בה ניתן להגדיר תשובה אחת מבין שתי אפשרויות:

  • בדיקה אוטומטית
  • ערבוב של השאלות

הוספת שאלות נכון / לא נכון לבוחן

Print Friendly, PDF & Email