על היחידה

היחידה להוראה מתוקשבת הוקמה באוגוסט 2000 במסגרת לשכת הרקטור, כדי לעודד את שיפור ההוראה האקדמית, באמצעות שילובם של טכנולוגיות מחשוב וכלים חדשניים. 
כיום, היחידה אחראית על קידום ההוראה והלמידה המתוקשבת באוניברסיטת חיפה ומציעה בתחום זה שורה של כלים ושירותים לקהילת המרצים והסטודנטים. בנוסף, מזה מספר שנים שהיחידה מרכזת באוניברסיטה גם את מערך הווידיאו לצרכים אקדמיים.