היחידה להוראה מתוקשבת מפעילה מערך נרחב של כלים פדגוגים וטכנולוגים על מנת להתמודד עם וירוס הקורונה:

ZOOM: פלטפורמת לשיחות וידאו בין משתתפים מרובים

ייעוץ פדגוגי

היחידה מעניקה שירותי ייעוץ פדגוגיים למרצים המעוניינים לשדרג את חווית הלמידה המתוקשבת

מבחנים מקוונים

הערכה מקוונת היא נדבך חשוב בפעילות היחידה. צוות התמיכה מסייע למרצים לבנות, להפעיל ולדרג מגוון גדול של כלי הערכה מקוונים.