כניסה למודל (Moodle)

אתר המודל של אוניברסיטת חיפה:
 mw9.haifa.ac.il

מחשב.
חיבור לאינטרנט.
מספר ת.ז.
סיסמה למערכת ה-SSO.

יש לגלוש לכתובת mw9.haifa.ac.il
ללחוץ על 'התחברות' בפינה העליונה.
לחיצה על כפתור 'התחבר באמצעות SAML2'.
יש להזין את מספר תעודת הזהות וסיסמת ה-SSO האוניברסיטאית.

הקורסים אליהם אתם רשומים יופיעו בתחתית המסך תחת הכותרת 'הקורסים שלי'.