אוניברסיטת חיפה שער למידה/הוראה מתוקשבת - היחידה להוראה נתמכת מחשב
 אודות  שירותים טכנולוגיים   תמיכה למרצים  תמיכה לסטודנטים  English

סל השירותים העומד לרשותך באוניברסיטה

בהמשך תמצאו פירוט של האפשרויות הטכנולוגיות שמעמידה אוניברסיטת חיפה לרשות המרצים והסטודנטים במסגרת היחידה להוראה נתמכת מחשב, אגף המחשוב והספרייה. אפשרויות אלו, בנוסף למערך התמיכה הטכני היומיומי של הפקולטות, אמורות לסייע לכל אחד ואחת מכם לנצל את הטכנולוגיה בצורה היעילה ביותר בהוראה האוניברסיטאית.

צוות מרכז התמיכה בהוראה מתוקשבת, אנשי אגף המחשוב, כמו גם המידענים בספריה, עומדים לרשותכם ויהיו שמחים לעמוד לצדכם על-מנת לשכלל ולשפר את חווית הלמידה בקורסים.

שירותי היחידה להוראה נתמכת מחשב ומרכז התמיכה למרצים

היחידה להוראה נתמכת מחשב מעמידה לרשות המרצים ועוזרי ההוראה שורה של כלים, מערכות ושירותים ממוחשבים לשיפור איכות ההוראה. היחידה מדריכה ומלווה את סגל ההוראה בשלבי ההטמעה של הכלים והמערכות השונות, אך מקפידה לא ליצור תלות של המרצה בצוות התמיכה.

מערך ההדרכה של היחידה מבוסס על הדרכות אישיות הניתנות בתיאום מראש לכל מרצה או עוזר הוראה בזמן המתאים ביותר לו או לה. במהלך ההדרכה, המדריך מסייע למרצה באיפיון צרכי התקשוב של הקורס ובחירת המערכות המתאימות ביותר, תוך ניצול הניסיון הרב שנצבר ביחידה בתחום הפדגוגי והטכנולוגי.

במקרים חריגים, כאשר איש הסגל איננו יכול להגיע ליחידה, ההדרכה מתבצעת באופן מקוון דרך רשת האינטרנט באמצעות תוכנה ייעודית אשר נרכשה על ידי היחידה.

במקביל, פותח ביחידה מערך תמיכה מקוון אשר משלים את המערך האנושי בשעות בהן האוניברסיטה איננה פעילה.  בליבו של מערך זה אתר התמיכה למרצים הכולל מספר גדול של מדריכים טקסטואליים וסרטוני הדרכה למערכות השונות אשר מופעלות על ידי היחידה.  במקביל, פותח אתר תמיכה לסטודנטים

תחומי שירות עיקריים:

 

אתרי קורסים (סביבות למידה)

מעל 2,300 אתרי קורסים נפתחים בכל סמסטר (א' ו-ב') באוניברסיטת חיפה, רובם המוחלט במעטפת HighLearn והם מהווים סביבת למידה סגורה למרצה ותלמידי הקורס. סגלי ההוראה מפרסמים לסטודנטים באתר הקורס חומרי לימוד כגון: סילבוס, חומרי קריאה, קישורים לאתרים ומצגות. רבים מסתייעים גם במנגנוני ההתקשרות המגוונים הזמינים באתרי הקורסים וכוללים: לוח הודעות, רשימת תפוצה, קבוצות דיון, קבוצות לימוד ועוד. במקביל, חל בשנים האחרונות גידול משמעותי במספר המרצים המסתייעים במנגנון הגשת המטלות ומנגנוני הלמידה השיתופית.  

ניתן לחלק את אתרי הקורסים לשלוש קטגוריות מרכזיות:

  • אתר מלווה לקורס (בסיסי);
  • אתר מלווה לקורס (מתקדם);
  • אתר קורס מתוקשב במלואו;

מרבית אתרי הקורסים משתייכים כיום לשתי הקטגוריות הראשונות כאשר מרצה הקורס הוא שקובע את מידת התקשוב של אתר הקורס שלו. 

אתרי קורסים במעטפת HighLearn – מרבית אתרי הקורסים באוניברסיטת חיפה נפתחים כיום במעטפת HighLearn – המערכת המרכזית לתחום זה באוניברסיטת חיפה ובמרבית המוסדות האקדמיים בישראל. המערכת מאפשרת את כל רמות התקשוב: מאתר מלווה לקורס ועד קורס מתוקשב במלואו. לפתיחת אתר הקורס שלכם במערכת זו ועדכון עוזרי ההוראה, אנא מלאו את הפרטים הרלוונטיים ב"אשף ניהול ועדכון הקורסים".

אתרי קורסים במעטפת Moodle – מערכת קוד פתוח מתקדמת המשמשת כחלופה למעטפת HighLearn. המערכת מציעה תמיכה כמעט מלאה בכל סוגי הדפדפנים ומגוון של אלמנטים מתקדמים בנוסף לאפשרות העלאת קבצים. בחיפה, מרבית המשתמשים במערכת זו כיום הינם מרצים וסטודנטים מקרב יחידות ההשתלמויות ולימודי החוץ.  מרצים המבקשים לעשות שימוש במערכת זו מתבקשים ליצור קשר עם צוות התמיכה של היחידה (טלפון 04-8288253).
Moodle לימודי המשך ותעודה
Moodle קורסים אקדמיים

אתרי קורסים במערכת WIKI – ויקי הינו כלי מתקדם לקיום למידה חקר פעילה ושיתופית. מרצים המבקשים לעשות שימוש במערכת זו מתבקשים ליצור קשר עם צוות התמיכה של היחידה (טלפון 04-8288253). ניתן לחסום את הגישה לאתר רק לתלמידי הקורס וסגל ההוראה.

אתרי קורסים במערכת "קורסים מרצים" – מערכת זו פותחה על ידי אגף מערכות מידע והיחידה להוראה נתמכת מחשב כדי לאפשר למרצים לבנות בקלות ובמהירות דפי בית ודפי קורסים. יתרונה של המערכת בכך שהיא נשענת על המידע הרב הזמין במערכת המידע הארגונית (SAP ) אך במקביל מאפשרת למרצה להוסיף מידע נוסף בקלות ובמהירות. אין מדובר במערכת הוראה ובניגוד למערכות האחרות, כל המידע במערכת זו זמין לכל גולש ברשת האינטרנט!
חיפוש קורסים ומרצים במערכת קורסים-מרצים
כניסת מרצים לעדכון פרטים

 

פיתוח קורסים מתוקשבים במלואם

ביחידה להוראה נתמכת מחשב נצבר ניסיון רב בפיתוח והפעלה של קורסים מתוקשבים במלואם על סוגיהם השונים. במהלך תשס"ט פותח ביחידה מודל חדשני לקורסים מתוקשבים א-סינכרוניים ומעל 20 קורסים כבר נבנו על פי מודל זה. נציג מצוות היחידה מלווה את המרצה לאורך כל שלבי הפיתוח של הקורס ומסייע לו בנושאים טכניים ופדגוגיים. לפרטים נוספים, אנא פנו לצוות התמיכה של היחידה (טלפון 04-8288253).

 

בחינה והערכה

בשנים האחרונות חל גידול משמעותי במספר המרצים המבקשים לקיים מבחן הנבדק בצורה אוטומטית. ביקוש גבוה במיוחד לשירות זה נרשם בקורסי מבוא עתירי משתתפים. כיום, מרבית המבחנים מתבצעים דרך מעטפת HighLearn בכיתת מחשב בהשגחה מלאה ומיעוטם מתבצעים מהבית. במקביל, קיים שירות סריקה המופעל על ידי היחידה לייעוץ סטטיסטי בראשות פרופ' דוד פרג'י.

בחינה והערכה דרך מעטפת HighLearn – בכל סמסטר מועברים עשרות מבחנים באמצעות מעטפת HighLearn. מרביתם, בכיתת מחשב בהשגחה מלאה ובתיאום מלא עם מדור בחינות. מרצה הקורס בונה מראש מאגר שאלות למבחן והמערכת יוצרת בתחילת המבחן טופס בחינה שונה לכל סטודנט ואף מערבלת את מסיחי השאלות. המבחן ננעל באופן אוטומטי עם חלוף הזמן שהוגדר על ידי המרצה. צוות התמיכה של היחידה מלווה את המרצה בשלבי הבנייה ואח"כ גם במהלך המבחן עצמו. מרצה הקורס מקבל יום לאחר המבחן סטטיסטיקות מקיפות אודות המבחן כולל ניתוח הישגים בחתך שאלה.  לתיאום מבחן מקוון, אנא פנו לצוות התמיכה של היחידה (טלפון 04-8288253).
שימו לב: בשל מצוקת כיתות המחשב בקמפוס, מומלץ לתאם את המבחן כבר בתחילת הסמסטר.  

שירות בדיקה אוטומטית של מבחנים אמריקאים – שירות זה מוצע לכלל המרצים בקמפוס על ידי מדור בחינות והיחידה לייעוץ סטטיסטי. המבחן מתקיים בכיתה רגילה וטפסי הבחינה נשלחים לסריקה ובדיקה אוטומטית ביחידה לעיבוד סטטיסטי. לברור פרטים נוספים ניתן לפנות לרחל פלונסקי מרמור (טלפון 04-8240414) או לדורית רם (טלפון 04-8240711) ממדור בחינות או ליחידה לייעוץ סטטיסטי (טלפון 04-8240056).

מבחנים/משובים מבוססי שאלות פתוחות – מערכת זו אשר פותחה על ידי היחידה להוראה נתמכת מחשב, מאפשרת בנייה של מבחנים ומשובים מבוססי שאלות פתוחות בקלות ובמהירות. בניית המבחן או המשוב מתבצעת בדפדפן ללא צורך בהתקנת תוכנה, וסגל ההוראה הוא שבונה ומפרסם את המבחן לסטודנטים. ניתן לפרסם את המבחן במגוון של דרכים: בכל אתר אינטרנט, באתר הקורס, בדוא"ל ועוד. כל התשובות נשלחות אח"כ לכתובת דוא"ל שבוחר המרצה מראש והוא זה שבודק אותם.

 

טפסים למטרות הוראה ומחקר (מערכת FormLogix)

מערכת FormLogix הינה מערכת אלקטרונית לבנייה והפצה של טפסים וסקרים דרך רשת האינטרנט. ייחודה של המערכת בממשק הידידותי שלה ובכך שניתן לבנות בה טפסים ישירות בתוך הדפדפן ללא צורך בהתקנת תוכנה. ניתן לשלב מגוון של סוגי שאלות וגם קבצי מולטימדיה (סרטים, קבצי קול וכד'). כל המידע הנאסף דרך הטופס נשמר בצורה אלקטרונית והוא נגיש לבונה הטופס בכל רגע נתון מכל מחשב המחובר לרשת האינטרנט. מרצים ותלמידי מחקר רבים עושים כיום שימוש במערכת למטרות מחקר והוראה.

טפסים למטרות הוראה  – באמצעות מערכת FormLogix ניתן לבנות מגוון של טפסים מקוונים למטרות אקדמיות כגון טופס פנייה למרצה או סגל ההוראה של הקורס ומשובים על חומר הקריאה או השיעור.

טפסים למטרות מחקר – באמצעות מערכת FormLogix ניתן לבנות סקרים מגוונים המופצים בצורה אלקטרונית דרך רשת האינטרנט. מרצים ותלמידי מחקר רבים נעזרים במערכת כדי לבנות ולהפיץ סקרים מחקריים.

לפתיחת חשבון ותיאום הדרכה קצרה, אנא פנו לצוות התמיכה של היחידה (טלפון 04-8288253).

טפסים מנהליים –  ניתן לבנות באמצעות מערכת FormLogix גם טפסים מנהליים ומספר יחידות מנהל וגופי מחקר כבר הסתייעו בשירות זה. לפרטים נוספים, פנו לצוות התמיכה של היחידה להוראה נתמכת מחשב (טלפון 04-8288253).

 

הקלטות שיעורים ווידאו (VOD – Video On Demand)

לאור הגידול המשמעותי במספר המרצים המבקשים לשלב קבצי אודיו ווידיאו בהוראה האקדמית, אוניברסיטת חיפה מעמידה לרשות סגלי ההוראה שורה של שירותים חדשניים בתחום זה באמצעות אגף המחשוב, דיקנט הסטודנטים והיחידה להוראה נתמכת מחשב.

הקלטות שיעורים בכיתה –  דיקנאט הסטודנטים מקליט בכל סמסטר מספר קורסי מבוא גדולים לרווחת הסטודנטים. צוות הוידיאו של אגף המחשוב עורך את ההקלטות ומפרסם אותן אח"כ לסטודנטים באתרי הקורסים ב-HighLearn ובאמצעות מערכת PLAY – מדיה בהוראה (ר' פירוט בהמשך). לפרטים נוספים, אנא פנו לגב' רווית נחתומי מדיקנאט הסטודנטים (טלפון 2334).

הקלטות שיעורי השלמה בחדר ההקלטות של היחידה – היחידה להוראה נתמכת מחשב בסיוע הפקולטה למדעי הרוח, מאפשרת לכל מרצה המבקש להקליט מראש שיעור בשל היעדרות מתוכננת, מחלה וכד', ולהקליטו בחדר ההקלטות של היחידה. ניתן לשלב בהקלטה גם מצגת והיא תוצג לסטודנטים בצורה מסונכרנת עם הוידיאו דרך מערכת הוידיאו לפי דרישה באתר הקורס. לפרטים נוספים ולתיאום מועד הקלטה, פנו לצוות התמיכה של היחידה להוראה נתמכת מחשב (טל': 04-8288253).
 
הקלטות שיעור עבור קורסים מתוקשבים במלואם – היחידה להוראה נתמכת מחשב בסיוע הפקולטה למדעי הרוח, מזמינה מרצים מכל החוגים להקליט שיעורים עבור קורסים מתוקשבים במלואם בחדר ההקלטות של היחידה. ניתן לשלב בהקלטות מצגות, סרטונים וקטעי קול. לפרטים נוספים ולתיאום מועדי הקלטה, פנו לצוות התמיכה של היחידה להוראה נתמכת מחשב (טלפון 04-8288253).

הקלטות שיעור עצמיות של המרצה – היחידה להוראה נתמכת מחשב מסייעת גם למרצים המבקשים להקליט בכוחות עצמם שיעור בבית, במשרד או בכיתת הלימוד. ברשות היחידה שורה של תוכנות ייעודיות המאפשרות למרצה להקליט שיעור עם או בלי מצגת PowerPoint בזמן ובמקום המתאימים לו או לה. לאחר מכן, צוות היחידה מסייע למרצה לפרסם את ההקלטה דרך אתר הקורס.

מערכת מדיה בהוראה – PLAY – לאור הגידול המשמעותי במספר המרצים המבקשים לשלב בהוראה קטעי וידיו, קול והקלטות שיעורים, היחידה להוראה נתמכת מחשב פיתחה מערכת מדיה לפי דרישה (Video On Demand). ייחודה של המערכת בכך שהיא מאפשרת למרצה להוסיף הסברים וקישורים לצד הוידיאו או קטע הקול. הסטודנטים יכולים אח"כ לצפות בחומרים דרך אתר הקורס ומרצה הקורס הוא שמגדיר האם החומרים יהיו זמינים רק לתלמידיו או לכל הגולשים ברשת האינטרנט. לפרטים נוספים, פנו לצוות התמיכה של היחידה להוראה נתמכת מחשב (טלפון 04-8288253).

שיעורים חיים דרך רשת האינטרנט
באוניברסיטת חיפה מופעלת מראשית סמסטר א' תשע"ב מערכת להוראה סינכרונית - מערכת המאפשרת ניהול שיעור חי דרך רשת האינטרנט. 

השיעורים החיים מתבצעים כיום באמצעות מערכת Blackboard Collaborate. מערכת זו מאפשרת העברת שיעור חי דרך רשת האינטרנט כאשר כל אחד מהמשתתפים בשיעור (מרצה וסטודנטים) נמצא במקום אחר ומחובר לשיעור דרך רשת האינטרנט. כמו בשיעור רגיל בכיתה, מרצה הקורס הוא שקובע את אופי השיעור, תכני השיעור וקצב העברת חומרי הלימוד. מרצה השיעור יכול לשלב מצגת, סרטונים, קישורים, קבצים וכד'.

מרצים המעוניינים להתנסות בעבודה במערכת מוזמנים לפנות אל צוות התמיכה של היחידה להוראה נתמכת מחשב (קישור).

 

שירותי המחשוב הזמינים לכם ולסטודנטים שלך באגף המחשוב ומערכות מידע (קישור).

שירותי המחשוב הזמינים לכם ולסטודנטים שלך בספריה (קישור)

 
תאריך עדכון: 24.11.2013