בחנים/מבחנים

  1. יש להיכנס לאתר הקורס המבוקש.
  2. בהתאם לדרישות המרצה, הבוחן המבוקש יופיע תחת יחידת הלימוד הרצויה, או בחלק המבוא.

  3. הצלמית (אייקון) של בוחן היא: אייקון בוחן (Exam Icon)

  4. במסך הבא, תופענה הדרישות הספציפיות של הבוחן. בכל מקרה, יש לברר היטב נושאים אלה עם המרצה בטרם התחלתו.

  5. יש לבחור בכפתור 'התחלת ניסיון מענה'.

לאחר מענה על כל שאלות הבוחן, יש להגיש אותו. ניתן לראות על כמה שאלות עניתם (מסומנות באפור), כמו גם תיאור בכתב של כל השאלות.
כדי לסיים את הבוחן ולהגיש אותו, יש ללחוץ על "הגשה סופית, וסיום ניסיון המענה'.

במהלך הבוחן, ניתן ליצור קשר מיידי עם המרצה (במקרה זה 'פרופסור מפוזר'):

שליחת מסר במהלך בוחן (Sending IM During Exam)

  1. לחיצה על שם המרצה תפתח חלון שבו ניתן להקליד את המסר המבוקש.

מסר (Text Box)

2. כאשר תתקבל תשובת המרצה, יופיע חלון בפינת המסך:

חלון הודעה חדשה (New Message Pop-Up)

3. לחיצה על OK תפתח סרגל צד, ובו תשובת המרצה.

במהלך המבחן, אם תחליפו את הלשונית בדפדפן בה מתבצעת הבחינה, יופיע מסך אזהרה בצבע אדום (הסרטון מופיע בצד שמאל בתחתית עמוד זה).

שימו לב – אזהרות אלה נרשמות במערכת!

כניסה למבחן

אזהרת יציאה מחלון המבחן

יצירת קשר עם המרצה